ทำความรู้จักกับ Lite Regal Education

ยินดีต้อนรับสู่ Lite Regal Education (LRE) เราจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยลอนดอน แต่ละปีมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรของเรามากมายเนื่องจากหลักสูตรที่เราเปิดสอนนั้นไม่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เราเปิดรับนักเรียนอายุ 13 – 18 ปีเข้าร่วมหลักสูตร โดยการเรียนการสอนจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจวิชานั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือเพื่อหน้าที่การงานในอนาคต

สำหรับหลักสูตรภาคฤดูร้อน Lite Regal Education ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนด้วย เช่น วิชาธุรกิจนักเรียนจะได้เยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทกูเกิล (Google Campus)

เราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2536 เราได้พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในแต่ละปีเพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของนักเรียนให้ได้มากที่สุด

หลักสูตรภาคฤดูร้อนของ Lite Regal Education เป็นที่ยอมรับและได้รับการตอบรับด้วยดีมาโดยตลอด มีนักเรียนจากหลายประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเรา

เรามีสำนักงาน 2 แห่ง คือ ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยลอนดอน

ทำไมเลือก Lite Regal Education?

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด นักเรียนแต่ละคนจะมีที่ปรึกษาคอยดูแล เราจัดการเรียนการสอนพร้อมที่พักภายในมหาวิทยาลัย มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันประจำอยู่เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

นักเรียนที่เรียนจบจากเราทุกคนจะรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีอนาคตที่ดี

ครูจากสถาบันชั้นนำ

การเรียนการสอนจะจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก สอนโดยครูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (Oxford University) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ

นักเรียน

โปรแกรมของเรามีนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศเข้าร่วมด้วย โดยจะมีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้

วิชาเรียนที่ยอดเยี่ยม

รายวิชาของเราจะเป็นรายวิชาที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ท้าทายความสามารถ และสำรวจตัวเองเพื่อให้นักเรียนทดสอบตัวเองจากรายวิชาที่เลือกเรียนก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นักเรียนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันจะอยู่รวมกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีช่วงเวลาที่คุ้มค่าและสนุกสนานร่วมกัน

และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

Lite Regal Education ได้รับการรับรองจากสภาการรับรองวิทยฐานะแห่งอังกฤษ (British Accreditation Council (BAC)) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทำหน้าที่ประเมินและวัดคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการรับประกันว่าสถาบันมีมาตรฐานทางการศึกษา

เราได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าเราจะดูแลนักเรียนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การจัดการ สวัสดิการของนักเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

การเรียนการสอนและการทัศนศึกษา

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว เรายังจัดให้มีทัศนศึกษาอีกด้วยโดยนักเรียนจะได้เยี่ยมชมบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน เช่น วิชาธุรกิจนักเรียนจะได้เยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทกูเกิล (Google Campus) วิชากฎหมายนักเรียนจะได้เยี่ยมชมศาลอาญาของกรุงลอนดอน (The Old Bailey) และศาลยุติธรรม (The Royal Court of Justice)

ตารางเรียนปี 2564

หลักสูตร 2 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 1

4 กรกฎาคมถึง 17 กรกฎาคม 2564

ภาคการศึกษาที่ 2

18 กรกฎาคมถึง 31 กรกฎาคม 2564

ภาคการศึกษาที่ 3

1 สิงหาคมถึง 14 สิงหาคม 2564

ภาคการศึกษาที่ 4

15 สิงหาคมถึง 28 สิงหาคม 2564

หลักสูตร 4 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 1

4 กรกฎาคมถึง 31 กรกฎาคม 2564

ภาคการศึกษาที่ 2

18 กรกฎาคมถึง 14 สิงหาคม 2564

ภาคการศึกษาที่ 3

1 สิงหาคมถึง 28 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่าย

กรณีรวมที่พัก

หลักสูตร 2 สัปดาห์ ราคา 3,995 ปอนด์
หลักสูตร 4 สัปดาห์ ราคา 7,350 ปอนด์

กรณีไม่รวมที่พัก

หลักสูตร 2 สัปดาห์ ราคา 2,950 ปอนด์
หลักสูตร 4 สัปดาห์ ราคา 5,595 ปอนด์

คำถามที่พบบ่อย:    ราคารวมและไม่รวมที่พักมีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

ราคารวมที่พัก         รวมค่าอาหารทุกมื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น) ค่าที่พัก และค่าเรียน ซึ่งเหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการที่พัก 

ราคาไม่รวมที่พัก     ไม่รวมค่าอาหารและค่าที่พัก เหมาะกับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในลอนดอนหรือเคมบริดจ์ และจะชำระค่าเรียนและค่ากิจกรรมเท่านั้น

หากต้องการสำรองที่นั่ง นักเรียนจะต้องชำระเงินมัดจำ 599 ปอนด์ (เงินมัดจำนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ) และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเริ่มหลักสูตร 60 วัน

20160718_203451-e1475770203406

Lite Regal Students: นักเรียนพักผ่อนตามอัธยาศรัย

ค่าใช้จ่ายรวมอะไรบ้าง?

ค่าเล่าเรียน 3,995 ปอนด์ ของโปรแกรม LITE Regal Summer School มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเรียน

 • หลักสูตร 40 ชั่วโมง 2 สัปดาห์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • การเยี่ยมชมสถานที่และค่าผู้ฝึกสอน
 • รายงานผลการเรียนและประกาศนียบัตร

ค่าที่พัก

 • สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย
 • อาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 • สัญญาณไวไฟ (Wifi)

กิจกรรม

 • กิจกรรมในช่วงบ่ายและเย็น
 • ทัศนศึกษา 3 ครั้งในสหราชอาณาจักร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองการจบหลักสูตร

อื่นๆ

 • เอกสารต้อนรับ
 • เสื้อยืด
 • ของที่ระลึก

 

20160720_173730-e1476183013526

Lite Regal Students: นักเรียนเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่าง

ที่พักและอาหาร

ถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองเลือกเรียนในเคมบริดจ์ที่พักจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หากเลือกเรียนในลอนดอนที่พักจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยลอนดอน จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พัก อาหาร และการเรียนที่ปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการพักห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนขอให้แจ้งความต้องการเมื่อสำรองที่นั่งหลักสูตร

สำหรับอาหารทั้งสามมื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น) จะรับประทานในห้องอาหารของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รวมในค่าใช้จ่ายแล้ว อาหารมีความหลากหลาย และนักเรียนสามารถขอให้จัดอาหารมังสวิรัติ อาหารฮาลาล หรืออาหารตามหลักโภชนาการอื่นที่ต้องการได้

ศูนย์การเรียนและสถานที่

เราจัดการเรียนการสอน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมหาวิทยาลัยลอนดอนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

summer-camp-51

หนึ่งในสถานที่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้: Corpus Christi College, Cambridge

วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

 • Corpus Christi College
 • Jesus College
 • Murray Edwards College

วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยลอนดอน

 • UCL
 • Institute of Education

หลักสูตรที่เราเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก 13 – 15 ปี

 

summer-camp-61

ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจแห่งศตวรรษที่ 21 (Inspirational 21st Century Skills) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมที่เป็นหลักสูตรผสมซึ่งต้องเรียน 2 วิชาจากรายวิชาทั้งหมด 14 วิชา การที่จะเลือกเรียน 2 วิชานั้น นักเรียนต้องพิจารณาจากความต้องการและความสนใจของตนเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น หรือจะเลือกจากรายวิชาที่สนใจและเคยเรียนในโรงเรียนหรือจะเลือกเรียนรายวิชาใหม่

วิชาเลือกได้แก่ วิชาจิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจแห่งศตวรรษที่ 21 คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น

นักเรียนหลักสูตร 4 สัปดาห์จะต้องเลือก 2 วิชาสำหรับภาคเช้าและอีก 2 วิชาสำหรับภาคบ่าย

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับที่สนใจในการเขียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และทำงานเป็นกลุ่มโดยเราจะแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจและเป้าหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันให้ได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา และค้นหาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนร่วมกัน

การสร้างภาพยนตร์ (Film Academy) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่สนใจด้านการสร้างภาพยนตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสร้างภาพยนตร์และการเขียนบท นักเรียนจะได้ฝึกในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น การทำงานของกล้อง การตัดต่อ ไฟ การเขียนบท และการจัดการการผลิต จะได้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างภาพยนตร์สั้นโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างภาพยนตร์

การพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที (Public Speaking and Debate) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการโต้วาที การเขียนและการพูดในที่สาธารณะ การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะ

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Summer Intensive English) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

เราได้เปิดรายวิชานี้ตั้งแต่ปี 2536 และได้พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่ดีที่สุด รายวิชานี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เราจะจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กและสอนโดยครูเจ้าของภาษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ (Introduction to Business Entrepreneurship) (สำหรับเด็กอายุ 13 – 15 ปี)

รายวิชานี้เป็นที่นิยมมากเหมาะกับนักเรียนทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต หรือต้องการศึกษาต่อด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัย รายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น หลักการ และความคิดด้านธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ นอกจากนั้นรายวิชานี้จะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจ เช่น Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook รวมถึงเจ้าของกิจการในประเทศรายอื่นๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ

รายละเอียดหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก 15 – 18 ปี

summer-camp-72
Lite Regal Students: งานสัมมนาของรายวิชาธุรกิจ

ธุรกิจในองค์กร (สำหรับเด็กอายุ 15– 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือต้องการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ รายวิชานี้จะเปิดโลกของธุรกิจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการจัดการเพื่อจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นักเรียนจะได้เรียนทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจและความสำคัญของ Social Media ในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและหลักสูตรธุรกิจสำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี รูปแบบการเรียนการสอนของเราจะจัดให้มีแบบอย่างพร้อมทรัพยากรให้ได้เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) (สำหรับเด็กอายุ 15– 18 ปี)

รายวิชานี้นักเรียนจะได้ฝึกเขียนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น เรื่องสั้น บทกลอน และบทละคร นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคและรูปแบบการเขียน การอ่านและการเขียน รวมทั้งการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อนำเสนอผลงานการเขียนของตนเองและรับฟังความคิดเห็น คำติชมจากเพื่อนในกลุ่ม รายวิชานี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประเภทใดก็ตาม และทำให้นักเรียนได้ค้นพบว่างานเขียนเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

การเตรียมตัวโครงการวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Preparation) (สำหรับเด็กอายุ 15– 18 ปี)

รายวิชานี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเป็นวิศกรในอนาคต เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหราชอาณาจักรหรือสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างและมีความอยากรู้ว่าสิ่งต่างๆ นั้นทำงานอย่างไร รายวิชานี้จะให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาออกแบบและสร้างโครงสร้าง การเรียนรู้ตามหลักทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียน จะทำให้นักเรียนสนุกสนานและกระตุ้นความคิดที่ให้ผลคุ้มค่า นอกจากนั้นนักเรียนจะได้สร้างหุ่นยนต์และลงโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ตลอดจนการสร้างจรวดและเครื่องบินเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเครื่องบินจึงบินได้

การสร้างภาพยนตร์ (Film Academy) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสร้างภาพยนตร์และการเขียนบท นักเรียนจะได้ฝึกในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น การทำงานของกล้อง การตัดต่อ ไฟ การเขียนบท และการจัดการการผลิต จะได้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างภาพยนตร์สั้นโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างภาพยนตร์

ภาวะผู้นำระดับโลก: การเมือง ปรัชญา และเศรษฐกิจ) (Global Leadership – Politics, Philosophy, Economics) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่สนใจด้านการเมือง เศรษฐกิจ ปรัชญา และเหตุการณ์ในปัจจุบัน เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในอนาคตและต้องการเข้าสู่สายอาชีพนักการเมือง การทูต หรือองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านเศรษศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรหรือที่อื่นๆ

การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนกฎหมาย (Law School Preparation) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัย และสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในโรงเรียนกฎหมายที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยลอนดอน (UCL, King College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด รายวิชานี้จะสอนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นรวมทั้งเทคนิคการสัมภาษณ์ การเตรียมเอกสารแนะนำตัว การเตรียมสอบ LNAT และความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในเชิงกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเรื่องการละเมิด กฎหมายสัญญา และกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนแพทย์ (Medical School Preparation) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเข้าสู่วงการแพทย์และต้องการใช้เวลาภาคฤดูร้อนกับนักเรียนที่มีความสนใจเหมือนกัน รายวิชานี้จะทำให้นักเรียนมีความรู้และความมั่นใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์ นักเรียนจะได้เรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 1 นอกจากนั้นจะมีการทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลพร้อมรับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ของโรงเรียนแพทย์ชั้นนำด้วย

การพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที (Public Speaking and Debate) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยจะได้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการโต้วาที การเขียนและการพูดในที่สาธารณะ การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อต้องพูดในที่สาธารณะ

จิตวิทยา (Psychology) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่น่าสนใจและคุ้มค่ามาก นำเสนอความรู้เบื้องต้นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยนักเรียนจะได้ฝึกภาคปฏิบัติด้วยการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อจะได้รู้เกี่ยวกับความคิดของมนุษย์และพฤติกรรมเชื่อมโยง ซึ่งจะทำการทดสอบร่วมกับครูวิชาการชั้นนำ

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Summer Intensive English) (สำหรับเด็กอายุ 15 – 18 ปี)

รายวิชานี้จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และจะเน้นทักษะต่างๆ ดังนี้

 • การอ่าน นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือได้หลายประเภท
 • การเขียน นักเรียนจะได้เขียนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนทั่วไป และการเขียนเชิงธุรกิจ
 • การพูด นักเรียนจะได้ฝึกและพัฒนาทักษะการพูดซึ่งถือว่าเป็นบทที่สำคัญที่สุด เราจึงต้องมั่นใจว่านักเรียนจะสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษาะการสื่อสารได้ในทุกๆ โอกาส
 • การฟัง การฟังอย้างเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การพัฒนาทักษะการฟังจะช่วยให้นักเรียนเข้าสังคมได้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญมากกับทักษะการฟัง

นอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS ด้วย

โรงเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กอายุ 10-13 ปี

โรงเรียนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กอายุ 10-13 ปี

Lite Regal Education ยินดีที่จะเสนอโรงเรียนภาคฤดูร้อนในใจกลางกรุงลอนดอนใน UCL IoE – University College London – มหาวิทยาลัยลอนดอน – Garden Halls สำหรับเด็กอายุ 10-13 ปี ปัจจุบัน UCL เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 7 โรงเรียนภาคฤดูร้อนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่เด็กอายุ 10-13 ปีรวมทั้งช่วยให้พวกเขาได้มาจากทั่วทุกมุมโลก

เลือก Option เช้าวัน (Subject 1) ใน Option Morning and Afternoon (Subject 2)

ทัศนศึกษา

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่นคือการได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน ทำให้นักเรียนของนักเรียนได้เห็นและได้รับประสบการณ์ตรง

summer-camp-81

Lite Regal Students: นักเรียนวิชาธุรกิจเยี่ยมชมบริษัท Google สาขาลอนดอน “Seize the Day” Carpa Dieum

การเยี่ยมชมสถานประกอบการในปี 2564

วิชาธุรกิจ

สำนักงาน Google สาขาลอนดอน ธนาคารแห่งอังกฤษ บริษัท Shoreditch Tech Hub และบริษัท Financial / Crowd Funding

วิชากฎหมาย

ศาลยุติธรรม (The Royal Court of Justice) และ Lincoln Inns Fields

วิชาการสร้างภาพยนตร์

บริษัท Oscar Winning VFX Company และบริษัท Prime Focus PLC

วิชาภาวะผู้นำระดับโลก

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament Westminster)

วิชาการเมือง

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament Westminster)

วิชาการโต้วาที

CUSU – Cambridge University Union Debating Society Debating Café

วิชาการเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียนแพทย์

UCL Teaching Hospital and Medical Society

วิชาภาษาอังกฤษ

บริษัทรอยัล เชกสเปียร์  (Royal Shakespeare Company) หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library) และสำนักงาน Google

วิชาวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน (Imperial College London) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) และบริษัท TBC Engineering Company

การสำรองที่นั่งหลักสูตร

หากนักเรียนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนได้

วีซ่า (Visas)

Lite Regal Education ต้องปฏิบัติตามกฎของวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) หากนักเรียนเป็นพลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเรียนในสหราชอาณาจักร สำหรับพลเมืองประเทศอื่นต้องขอวีซ่าเพื่อเรียนในสหราชอาณาจักร ขอให้ตรวจสอบการข้อมูลการขอวีซ่าได้ที่ www.ukvisas.gov.uk

Lite Regal Education ได้รับการรับรองโดย BAC และนักเรียนจำเป็นต้องได้รับวีซ่าของนักเรียนระยะสั้น (UK Short Term Visa) เมื่อต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรของเรา เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าและการเรียน

การเดินทางจากสนามบินไปยังวิทยาลัย

เราจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่งนักเรียนจากสนามบินไปยังวิทยาลัยเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งการได้พบปะและทักทายกันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจได้ในความปลอดภัยในการเดินทาง

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ info@Literegal.co.uk

ติดต่อเรา

Email: admissions@literegal.co.uk

Email : info@literegal.co.uk

สำนักงานในลอนดอน: +44 (0) 207 887 4509

Skype : LiteRegal

Whatsapp : +44 (0) 7572458903